ارتباط با چیکا

نظرات و انتقادات شما

راههای ارتباطی

کافه فست فود چیکا
از ساعت 9:00 تا 23:30 میزبان شما

اهواز، گلستان، خیابان فروردین بین سعدی و بوستان

0613 3212116

0916 980 8622

0939 473 6970

CafeChiCka@Outlook.Com